NL 

Heb je passie voor electronica, pneumatica en hydraulica, en ben je technisch aangelegd

Kom dan eens praten met ons.

Wij zoeken mensen die een uitdaging willen aangaan en onze teams willen ondersteunen.
Preventief Onderhoud op vliegtuigbetankers, interventie en reparatie & revisie van wagens & materiaal.
Wij zijn op zoek naar parttime en/of fulltime Mechanical Service Engineers (man/vrouw)

Vereisten:

 • Durf kritisch te denken, en handel pragmatisch en doeltreffend.
 • Het probleem oplossen moet het resultaat zijn.
 • Samenwerken met je directe en indirecte collega’s en andere professionals.
 • Zorg voor excellente service bij onze klanten, zowel intern alsook extern.
 • Expert zijn in het oplossen van problemen & een oog hebben voor details.
 • Goede communicatieve vaardigheden is vereist in het Engels- Frans- Nederlands.

Ons bedrijf is gevestigd tussen Antwerpen en Brussel;
In eerste instantie werk je vanuit onze vestiging in Niel en voorzien wij de nodige opleiding en bijscholing tot een volwaardig mechanieker die met vliegtuigbetankings wagens kan werken.

Indien nodig / gewenst reis je soms naar andere locaties binnen de Benelux / Frankrijk of zelfs daarbuiten, om te werken aan deze voertuigen op verschillende (internationale) luchthavens.

We willen graag met jou hierover praten. Misschien is er een mogelijke rol binnen ons team (België / Frankrijk) voor jou weggelegd?
Wij kijken uit naar je CV en informatie.

EN

Are you passionate about electronics, pneumatics, and hydraulics, and are you technically inclined?

We are looking for people who want to take on a challenge and support our teams.
Preventive Maintenance on aircraft refuellers, intervention, and repair & overhaul of vehicles & equipment.
We are looking for part-time and/or full-time Mechanical Service Engineers (male/female)

Requirements:

 • Dare to think critically and act pragmatically and effectively.
 • Solving the problem should be the end – result.
 • Collaborate with your direct- and indirect colleagues and other professionals.
 • Provide excellent service to our customers, both internally and externally.
 • Be an expert in solving problems & have an eye for details.
 • Good communication skills are required in English, French, and Dutch.

Our company is located between Antwerp & Brussels;
Initially, you will work from our branch in Niel, and we will provide the necessary training and further training to become a fully-fledged mechanic who can work with aircraft refueling vehicles.

If necessary / desired, you sometimes travel to other locations within the Benelux / France or even beyond to work on these vehicles at different (international) airports.

We would like to talk to you about this. Perhaps there is a possible role within our team (Belgium / France) for you? We look forward to your CV and information.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx